Lipemi, forekomst av mye fett i blodet. Blodserumet ser da fløteaktig ut.