Magistrell forskrivning, leges forskrivning av et legemiddel som må lages på apoteket slik det angis på resepten.