Magistrell forskrivning er en leges forskrivning av et legemiddel som må lages på apoteket slik det angis på resepten.