Medullært thyreoideakarsinom, se skjoldbruskkjertelkreft.