Skjoldbruskkjertelkreft
Ved skjoldbruskkjertelkreft finner man vanligvis en knute som ikke er øm, eventuelt diffus hevelse i skjoldbruskkjertelen.
Av /National Human Genome Research Institute, National Institutes of Health.
Lisens: CC BY NC 3.0

Skjoldbruskkjertelkreft er kreft utviklet i skjoldbruskkjertelen.

Faktaboks

Også kjent som
cancer thyroidea

Ulike typer

Man skiller mellom fem hovedtyper kreft i skjoldbruskkjertelen:

  • Papillært karsinom (70 prosent) har best prognose
  • Follikulært karsinom (15 prosent) har også god prognose
  • Medullært thyreoideakarsinom (mindre enn 10 prosent) er ofte arvelig, og prognosen er noe dårligere enn papillær og follikulær
  • Lite differensiert karsinom (mindre enn 5 prosent) og
  • Anaplastisk karsinom (mindre enn 5 prosent) har begge svært aggressivt vekstmønster og dårlig prognose

I tillegg finnes det tilfeller med lymfekreft med utgangspunkt i skjoldbruskkjertelen, og andre kreftformer kan spre seg til skjoldbruskkjertelen.

Årsaker

I de fleste tilfeller er årsaken til skjoldbruskkjertelkreft ukjent.

Radioaktivitet og jodmangel kan gi en økt risiko for kreft i skjoldbruskkjertelen. Mellom 5 og 10 prosent av krefttilfellene er arvelige eller familiære.

Utbredelse

I 2021 fikk 527 mennesker kreft i skjoldbruskkjertelen i Norge, og antallet har økt de siste årene. Kreftformen rammer dobbelt så mange kvinner som menn. Det er en viss overhyppighet langs kyststrøk i Nord-Norge og på Vestlandet. Skjoldbruskkjertelkreft kan forekomme i alle aldersgrupper, men er hyppigst i aldersgruppen 40–65 år.

Symptomer

Symptomer er vanligvis en knute som ikke er øm, eventuelt diffus hevelse i skjoldbruskkjertelen eller lymfeknuter på halsen. Ved anaplastisk karsinom kommer det ofte en hurtigvoksende og smertefull hevelse foran på halsen. Heshet og svelgvansker kan også være symptomer på kreft i skjoldbruskkjertelen.

Diagnosen

Diagnosen baseres på ultralydundersøkelse og finnålsprøve. I noen tilfeller tas det prøve med grovere nål (vevsprøve, også kalt biopsi) fra svulsten. Ved medullære thyreoideakarsinomer kan man ha nytte av å undersøke nivået på kalsitonin i blodprøve. Det kan særlig være aktuelt for utredning hos familiemedlemmer ved mistanke om arvelig disposisjon.

Behandling

Behandlingen er først og fremst kirurgisk fjerning av hele skjoldbruskkjertelen og eventuelt nærliggende lymfeknuter. Hvis svulsten er liten og det ikke er spredning til nærliggende lymfeknuter, kan man la den ene lappen av skjoldbruskkjertelen stå igjen. Det kan bli nødvendig med fjerning av lymfeknuter ut på siden av halsen i tillegg til de nærliggende lymfeknutene.

De fleste pasienter får livslang behandling med tyroksin, både for å erstatte hormonproduksjonen i skjoldbruskkjertelen, og fordi slik hormonbehandling kan redusere risikoen for tilbakefall av kreftsykdommen.

Det kan også være aktuelt å gi behandling med radioaktivt jod (se jodbehandling) hos enkelte pasienter med stor risiko for tilbakefall fra follikulært eller papillært karsinom.

Ved fjernspredning overveies operativ fjerning av metastaser. I tillegg er det ofte aktuelt med tilleggsbehandling med radioaktivt jod. Ved papillær og follikulær kreft er det gode muligheter for å bli helt frisk selvom det er påvist fjernmetastaser.

Ekstern strålebehandling mot halsregionen og mot spredning er først og fremst aktuelt som supplerende eller lindrende behandling i utvalgte tilfeller, særlig ved anaplastiske karsinomer. Skjoldbruskkjertelkreft er lite påvirkelig av behandling med cellegift (cytostatika), men det kan være aktuelt ved lite differensiert eller anaplastisk karsinom.

Det finnes medikamentell behandling som retter seg mot ulike proteiner eller enzymer som har betydning for kreftcellevekst. For noen pasienter er dette effektiv behandling, men fortsatt gjenstår forskning og videre utvikling av medikamenter.

Prognosen

Prognosen er svært avhengig av hvilken type kreftsvulst som foreligger, og om det er tegn til spredning. Generelt sett helbredes de fleste yngre pasienter med papillære karsinomer. For papillær skjoldbruskkjertelkreft er 10-årsoverlevelse mer enn 90 prosent. For follikulær kreft er 10-årsoverlevelse omtrent 85 prosent. Medullær skjoldbruskkjertelkreft har en 10-årsoverlevelse mellom 75–80 prosent. Anaplastisk type har dårlig prognose med 5-årsoverlevelse mindre enn 20 prosent.

Les mer i Store norske leksikon:

Kommentarer

Kommentarer til artikkelen blir synlig for alle. Ikke skriv inn sensitive opplysninger, for eksempel helseopplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan. Det kan ta tid før du får svar.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg