melding om dødsfall

Artikkelstart

Melding om dødsfall er den formelle melding om at en person er død. Melding er pålagt de nærmeste pårørende etter lov av 21. februar 1930 om skifte (skifteloven) § 12 a, og den legen som har hatt med dødsfallet å gjøre etter lov av 2. juli 1999 nr. 64 om helsepersonell m.v. (helsepersonelloven) § 36.

Meldingen skal i første instans gå til tingretten (i de fleste kommuner innehar lensmannen denne funksjonen). Legen melder dødsfallet ved å sende legeerklæring om dødsfall (dødsattest). Dersom det foreligger unaturlig død, skal legen straks melde dødsfallet muntlig til nærmeste politimyndighet, og dessuten ettersende skriftlig melding (kopi av dødsattesten) til politiet (helsepersonelloven med forskrifter). Dersom det er mistanke om straffbart forhold, plikter meldende lege og/eller pårørende etter lov av 22. mai 1981 nr. 25 om rettergangsmåten i straffesaker (straffeprosessloven) å inngi anmeldelse til politiet.

Dagens papirbaserte løsning innebærer at samme informasjon registreres manuelt av flere instanser, noe som tar lang tid og gir stor risiko for feil. Høsten 2019 ble det vedtatt endringer i Dødsårsaksregisterforskriften som blant annet medfører lovpålagt elektronisk meldeplikt om dødsårsak for leger fra 1. januar 2022. Direktoratet for e-helse og Folkehelseinstituttet (FHI) har i samarbeid utviklet en elektronisk løsning for melding av dødsfall og dødsårsak som har vært prøvd ut i kommuner siden høsten 2018. Løsningen består av to integrerte tjenester som henholdsvis sikrer innmelding av dødsfall til Folkeregisteret og innmelding av dødsårsak til Dødsårsaksregisteret. Tjenestene er samordnet, slik at legen opplever dem som én løsning.

Norsk Helsenett er ansvarlig for drift av løsningen, som er tilgjengelig via utstyr tilkoblet helsenettet. Det er kun autoriserte leger som får tilgang til løsningen.

Den nye løsningen innebærer at der det meldes elektronisk vil meldingen gå direkte til Folkeregisteret (dødsfall) og Folkehelseinstituttet (Dødsårsaksregisteret). Tingretten som tidligere mottok dødsmelding på papir må nå slå opp i Folkeregisteret for å få bekreftet et dødsfall.

Les mer i Store norske leksikon

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg