Melding om dødsfall, den formelle melding om at en person er død. Melding er pålagt de nærmeste pårørende etter lov 21. februar 1930 om skifte (skifteloven) § 12 a, og den legen som har hatt med dødsfallet å gjøre etter lov 2. juli 1999 nr. 64 om helsepersonell m.v. (helsepersonelloven) § 36.

Meldingen skal i første instans gå til skifteretten (i de fleste kommuner innehar lensmannen denne funksjonen). Legen melder dødsfallet ved å sende legeerklæring om dødsfall (dødsattest). Dersom det foreligger unaturlig død, skal legen straks melde dødsfallet muntlig til nærmeste politimyndighet, og dessuten ettersende skriftlig melding (kopi av dødsattesten) til politiet (helsepersonelloven med forskrifter). Dersom det er mistanke om straffbart forhold, plikter også de pårørende etter lov 22. mai 1981 nr. 25 om rettergangsmåten i straffesaker (straffeprosessloven) å inngi anmeldelse til politiet.

Se også dødsattest.

Foreslå endring

Kommentarer

Har du spørsmål om artikkelen? Skriv her, så får du svar fra fagansvarlig eller redaktør.

Du må være logget inn for å kommentere.