melding om dødsfall

Melding om dødsfall er den formelle melding om at en person er død. Melding er pålagt de nærmeste pårørende etter lov av 21. februar 1930 om skifte (skifteloven) § 12 a, og den legen som har hatt med dødsfallet å gjøre etter lov av 2. juli 1999 nr. 64 om helsepersonell m.v. (helsepersonelloven) § 36.

Meldingen skal i første instans gå til tingretten (i de fleste kommuner innehar lensmannen denne funksjonen). Legen melder dødsfallet ved å sende legeerklæring om dødsfall (dødsattest). Dersom det foreligger unaturlig død, skal legen straks melde dødsfallet muntlig til nærmeste politimyndighet, og dessuten ettersende skriftlig melding (kopi av dødsattesten) til politiet (helsepersonelloven med forskrifter). Dersom det er mistanke om straffbart forhold, plikter også de pårørende etter lov av 22. mai 1981 nr. 25 om rettergangsmåten i straffesaker (straffeprosessloven) å inngi anmeldelse til politiet.

Se også dødsattest.

Les mer i Store norske leksikon:

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg