I henhold til helsepersonelloven §§ 36 og 37 og dødsårsaksregisterforskriften kapittel 2 skal leger utstede legeerklæring om dødsfall (dødsmelding) ved dødsfall som de blir kjent med i sin virksomhet. Elektronisk melding av dødsfall og dødsårsak er innført fra 2022. Tilgang til systemet for dødsmelding skjer normalt via elektronisk pasientjournal (EPJ) og omfatter både melding om dødsfall til Folkeregisteret og melding om dødsårsak til Dødsårsaksregisteret ved Folkehelseinstituttet. Norsk Helsenett er ansvarlig for drift av løsningen, som er tilgjengelig via utstyr tilkoblet helsenettet. Det er kun autoriserte leger som får tilgang til løsningen.

Et viktig formål med dødsattestens er å bekrefte overfor tingretten at dødsfallet har funnet sted slik at skifte kan skje. Når dødsfallet er meldt elektronisk, skal tingretten slå opp i Folkeregisteret for å få bekreftet dødsfallet. Dersom legen ikke har meldt dødsfallet til Folkeregisteret kan den dødes nærmeste slektninger eller andre som har vært til stede, melde dødsfallet til tingretten (arveloven §89).

Politi skal ha melding om dødsfall dersom det er mistanke om unaturlig dødsfall (drap, selvdrap, ulykke, arbeidsulykke, narkotikarelatert død, død ved medisinsk feil, plutselig uventet død med ukjent årsak, dødsfall i arrest eller funn av ukjent lik). Den legen som har hatt med et unaturlig dødsfall å gjøre har plikt til straks å melde dødsfallet muntlig til politiet samt å ettersende skriftlig melding. Ved mistanke om straffbart forhold bak dødsfallet har også avdødes nærmeste familie meldeplikt overfor politiet.

Ved kremasjon eller utførsel av den døde til utlandet, må dødsfallet være meldt til offentlige myndigheter.

Les mer i Store norske leksikon

Kommentarer

Kommentarer til artikkelen blir synlig for alle. Ikke skriv inn sensitive opplysninger, for eksempel helseopplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan. Det kan ta tid før du får svar.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg