Dødsårsaksregisteret er et register der alle dødsfall i Norge registreres. Det danner utgangspunkt for den årlige dødsårsaksstatistikken som publiseres av Statistisk sentralbyrå (SSB) og Folkehelseinstituttet. Formålet er å overvåke dødsårsaker og endringer over tid. Registeret inneholder opplysninger om dødsfall og dødsårsaker i Norge siden 1951. Mer enn 2 millioner dødsfall er registrert, og det kommer inn cirka 45 000 nye meldinger hvert år.

Dødsmeldinger sendes inn av leger. I tillegg innhentes opplysninger fra Kreftregisteret, Medisinsk fødselsregister, statistikk over veitrafikkulykker og obduksjoner fra sykehus og rettsmedisinske undersøkelser. Registeret omfatter alle døde som på dødstidspunktet var registrert som bosatt i Norge, uavhengig av om dødsfallet fant sted i eller utenfor landet.

Kunnskap om befolkningshelse

Dødsårsaksregisteret spiller en sentral rolle i overvåkingen av helsetilstanden i befolkningen, for kvalitetssikring av helsetjenester, og for forskning om årsaker til sykdom. Kobling mellom dødsårsaksregisteret og andre registre har gitt verdifull kunnskap om befolkningens helse.

Gjennom kobling mellom dødsårsaksregisteret og fødselsregisteret har man for eksempel bidratt til å bekrefte at mageleie var årsak til epidemien av krybbedød i 1970- og 1980-årene. Gjennom kobling med Kreftregisteret har man vist at overlevelsen er bedre etter operasjon for visse kreftsykdommer ved store sykehus sammenlignet med små sykehus. Kobling til befolkningsbaserte helseundersøkelser har vist at tobakksrøyking forkorter livet med gjennomsnittlig 14 år hos menn mellom 40 og 70 år, og med 20 år hos kvinner i samme aldersgruppe.

Statistisk sentralbyrå er databehandler og Folkehelseinstituttet fikk databehandlingsansvar for registeret da Helseregisterloven ble satt i verk 1. januar 2002. Registeret er hjemlet som et sentralt register i lov om helseregistre etter §8, som tillater at person- og helseopplysninger registreres uten samtykke. Det er utarbeidet egen forskrift for dødsårsaksregisteret (dødsårsaksforskriften av 21. desember 2001 nr. 1476).

Les mer i Store norske leksikon

Eksterne lenker

Kommentarer

Kommentarer til artikkelen blir synlig for alle. Ikke skriv inn sensitive opplysninger, for eksempel helseopplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan. Det kan ta tid før du får svar.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg