Meningisme, sykdomstilstand som minner om hjernehinnebetennelse (meningitt), med hodepine og eventuelt nakkestivhet, men hvor man ved undersøkelse av cerebrospinalvæsken finner denne normal eller med bare sparsomme forandringer som ikke tyder på betennelse på hjernehinnene. Meningisme kan forekomme ved forskjellige infeksjoner og forgiftninger og etter lumbalpunksjon. Meningisme er ufarlig og går over når grunnsykdommen er gått over.