Metyrapon, kjemisk forbindelse som hemmer et bestemt hormon som hindrer normal syntese av kortisol i binyrene. Metyrapon brukes i medisinsk diagnostikk som prøve på hypofysefunksjon; kan også benyttes i behandlingen av Cushings syndrom for kortere perioder.