Mikrometastase, mikroskopisk ansamling av kreftceller utenfor primærsvulsten, i tilgrensende lymfeknuter eller i andre organer. En del mikrometastaser, men langt fra alle, kan senere gi opphav til alvorlig tilbakefall og spredning. Påvisning av mikrometastaser har stor betydning for vurdering av fremtidig risiko for tilbakefall, og behandlingsopplegget ved enkelte kreftformer. Se også metastase, kreft (Behandling).