Primærsvulst, den opprinnelige kreftsvulsten som en kreftsykdom har utviklet seg fra (se kreft). Selv om kreftsykdommen har spredt seg til andre organer, er det den type kreftsvulst som dannet primærsvulsten som kjennetegner den aktuelle kreftsykdommen. Metastaser (spredning) til lungene fra testikkelkreft er altså testikkelkreft med spredning og ikke lungekreft. I ca. 5 % av alle krefttilfeller med spredning finner man ikke primærsvulsten, som kan være svært liten.