Monoklonal, betegnelse som brukes om en gruppe celler som har opphav i samme morcelle og som er helt like. Disse cellene hører da til samme klon. Ofte dreier det seg om kreftceller.

Proteiner produsert av celler tilhørende samme klon er helt like kjemisk og immunologisk, og oppfører seg likt i elektriske felt. Disse kalles monoklonale proteiner, eventuelt monoklonale antistoffer hvis de har antistoffegenskaper. En vanlig brukt forkortelse for monoklonalt protein er M-komponent. I praksis dreier dette seg om det monoklonale immunglobulinet som ofte påvises ved elektroforese av serum ved makroglobulinemi og myelomatose.

Foreslå endring

Kommentarer

Har du spørsmål om artikkelen? Skriv her, så får du svar fra fagansvarlig eller redaktør.

Du må være logget inn for å kommentere.