Mutitas, stumhet som skyldes kroppslige sykdommer eller defekter, for eksempel skade av hjernens talesenter, døvhet eller psykisk utviklingshemning.