Myelogen leukemi, en undergruppe av leukemier der opphavscellen til kreftcellene i den leukemiske klon sitter i den cellerekken som utvikler seg til granulocytter. Myelogen leukemi deles inn i akutt og kronisk type.