Myelomeningocele er et begrepet som brukes om ryggmargsbrokk når både ryggmargshinnene og en del av ryggmargen poser seg ut gjennom en defekt i ryggraden. Se egne artikler om ryggmargsbrokk og spina bifida.