Mykobakterieinfeksjon er infeksjon med Mycobacterium.