Mykobakterieinfeksjon, infeksjon med Mycobacterium.