Myositis ossificans, sjelden, arvelig muskelsykdom som medfører en gradvis forbening (lat. os, 'knokkel', og facere, 'gjøre'), av muskulaturen ved at spesielt bindevevet omkring muskelcellene omdannes til brusk og ben. Forbening/kalknedslag i muskulatur kan også sees etter skade og betennelse.