Naturmedisin, betegnelse som brukes synonymt med alternativ medisin. Indikerer at man behandler sykdommer og plager med stoffer fra naturen.