Nervevekstfaktor, polypeptidhormon med særlig markante effekter på spesielle grupper av nerveceller. Det har spesielt vært studert i forbindelse med utviklingen av sympatiske ganglieceller. Hormonet er nødvendig for utviklingen av disse cellene. Det stimulerer utveksten av nerveutløpere fra gangliecellene. Hormonet produseres i målorganene for de sympatiske nervene og virker der som et lokalt hormon. Nervevekstfaktor hører med til en familie av lignende hormoner (nevrotrofiner) som har lignende betydning for andre grupper av nerveceller. Noen nevrotrofiner stimulerer også stamceller i hjernen til å dele seg.