Nesidioblastose, tilstand som kan sees hos nyfødte barn som rammes av en uttalt hypoglykemi (lav konsentrasjon av sukker i blodet). Tilstanden er forårsaket av en økt mengde av betaceller i bukspyttkjertelen, som lager insulin. Bildet karakteriseres derfor av en hyperinsulinisme, og problemene pasienten opplever, er et resultat av for lavt blodsukker (glukose). Symptomene kan være kramper og uro. Behandlingen er ofte vanskelig og krever spesialistkompetanse. Tilstanden kan føre til hjerneskade.