Nevrotrofiner, proteiner som har vekstfremmende effekter på nerveceller. Effekten kan variere fra å støtte overlevelse av nerveceller under nervesystemets utvikling og ved skader eller sykdom, til å fremme vekst av aksoner mot målceller. Effekten av det enkelte nevrotrofin kan være selektiv på bestemte typer nerveceller. Ofte vil en kombinasjon av flere nevrotrofiner være nødvendig for å oppnå optimal effekt. Noen av de mest kjente nevrotrofinene er BDNF (brain derived neurotrophic factor), NGF (nerve growth factor eller nervevekstfaktor) og nevrotrofin 3.