Nitrogenbase, nitrogenholdig forbindelse som er et derivat av purin eller pyrimidin. Purinderivater er adenin og guanin, pyramidinderivater er cytosin, thymin og uracil. Et nukleosid er en nitrogenbase som er bundet til en pentose (et sukker). Fosfatesteren av et nukleosid kalles nukleotid. Nukleotidene er byggesteiner i nukleinsyrer (DNA, RNA).