Normopat, person som i ekstrem, og dermed i virkeligheten sykelig grad, overfor legen fremstiller seg som upåfallende, moralsk uklanderlig og fri for alle symptomer og plager som kan antyde selv det minste tegn på stress, vanskeligheter eller problemer.