Nyreanomalier, misdannelser (anomalier, eg. 'avvik'), i forbindelse med nyrene. Urogenitalsystemet er det organsystemet hvor medfødte misdannelser er hyppigst. En nyre kan mangle (agenesi), eller nyreanlegget har ikke utviklet seg til en fungerende nyre (aplasi). Nyren kan ha unormal beliggenhet (ektopi), eller de to nyrene kan ha smeltet sammen, slik som ved hesteskonyre. Ved ektopi ligger nyren vanligvis i bekkenet, mens en hesteskonyre ligger på nyrenes normale plass.