Nyretubulus er tubulusdelen, altså rørdelen, av et nefron.