Neoplasi, vekstforstyrrelse; ny vekst av celler som vokser autonomt, dvs. uavhengig av kroppens normale reguleringsmekanismer for vekst. Det finnes to hovedtyper av neoplasier: de benigne (godartede) og de maligne (ondartede, dvs. kreft). Generisk inkluderer neoplasi både ny vekst av celler som kan kjennes som en fortykkelse eller kul (kalt svulst) og vekst av celler uten slik distinkt, lokalisert forandring, f.eks neoplasier i bloddannende celler (leukemier). I klinisk medisinsk praksis brukes imidlertid betegnelsen neoplasi ofte synonymt med svulst. Man snakker imidlertid om den neoplastiske cellepopulasjon (de ondartede cellene) både i en svulst og ved en leukemi.