Orbita er det latinske navnet på øyehulen. Se øynene.