Ortoptist, person som er utdannet for å drive ortoptisk diagnostikk og behandling. Det finnes ingen ortoptistutdanning i Norge. Ortoptistene er godkjente som helsepersonell. I Norge er det 37 ortoptister (2007). De har sin utdannelse fra høyskoler i bl.a. Sverige, Storbritannia, Sveits eller Tyskland. De fleste ortoptister arbeider ved øyeavdelinger eller praktiserer privat i samarbeid med øyelege. Se ortoptikk.