Ototoksisk, som virker skadelig på ørene og hørselen. Eksempler på ototoksiske medikamenter er enkelte bredspektrede antibiotika og cytostatika, se hørselsnedsettelse (lydpersepsjonsforstyrrelser).