Panangst er tilstedeværelse av flere ulike typer sterk angst samtidig. Panangst er en omfattende, nærmest frittflytende, kronisk og sterkt invalidiserende form for angst som kan sees ved visse former for alvorlige psykiske lidelser (psykoser), ved organisk betingede psykiske lidelser eller ved påvirkning av psykoaktive stoffer (rus).