Peak expiratory flow, mål for maksimal luftstrømshastighet ved maksimal utånding, PEF-måling.