Pentazocin er et smertestillende legemiddel. Virker på opiatreseptorer men har mindre smertestillende effekt enn morfin (partiell agonist).