Pericytter er flate, avlange celler som delvis omgir de minste blodårenes (kapillarenes) basalmembran. Pericyttene inneholder aktin og myosin, som er det som gjør at muskler kan trekke seg sammen. Pericyttene virker derfor på grunn av sin kontraksjonsevne til å kunne påvirke blodgjennomstrømningen i kapillarene.