Pneumocytt, celle som inngår i det respiratoriske lungevevet. Man skiller mellom: pneumocytter type I (lungealveolenes indre plateepitelceller) hvor gassdiffusjonen foregår, og pneumocytter type II, de sjeldnere store, runde alveolcellene som produserer surfaktant.