Prodrom, tidlig symptom eller tegn på sykdom eller anfall som ennå ikke er brutt ut. Pasienter med epilepsi eller migrene kan for eksempel av og til ha en fornemmelse av at et anfall er i anmarsj noen tid før selve anfallet starter. Må ikke forveksles med selve innledningen til et anfall.