Properdin er et protein som inngår i komplementsystemet. Properdin bidrar til at komplementsystemet kan aktiveres uten at antistoff behøver å være til stede, og deltar derfor tidlig i forsvaret mot infeksjoner. Se også immunitet.