Protamininsulin, en forbindelse av insulin og protamin. Protamininsulin er tungt løselig og oppsuges langsomt i organismen etter injeksjon. Benyttes hos diabetespasienter, hvor det ofte kan være fordelaktig å oppnå en langsomt inntredende og samtidig langvarig insulinvirkning. Andre langsomt virkende insulinforbindelser er krystallinsk sinkinsulin.