Radiologiske måleenheter, måleenheter for strålemengde og intensitet (se radioaktivitet).

Dose angir den absorberte dosen av ioniserende stråling i vev. Målenhet er gray (Gy), 1 Gy = 1 J/kg.

Ekvivalentdose (tidligere doseekvivalent) angir den biologiske virkningen av ioniserende stråling; brukes i strålevernsammenheng. Ulik ioniserende stråling kan gi forskjellige biologiske virkninger med samme absorbert dose. Målenhet er sievert (Sv) når den absorberte dosen angis i gray. 1 Sv er én dose med samme biologiske virkning som 1 Gy beta-, gamma- og røntgenstråling som har omregningsfaktor lik 1. For andre stråleslag er det andre omregningsfaktorer.

Eksposisjon angir den totale ladningen som strålingen produserer per masseenhet luft. Enhet for strålingseksponering er coulomb per kilo, C/kg (tidligere røntgen, R).

Kollektivdose angir gjennomsnittlig ekvivalentdose ganger antall personer som er bestrålt fra samme kilde. Betegnelsen brukes i praksis bare i forbindelse med større ulykker og katastrofer ved kjernefysiske anlegg og ved bruk av kjernevåpen. Enhet for kollektivdose er mansievert (manSv).

Radioaktivitet angir antall desintegrasjoner (henfall) per tidsenhet. Enhet for radioaktivitet er becquerel (Bq). 1 Bq = 1 desintegrasjon per sekund.

Begrep Definisjon Måleenhet (SI-enhet)1
dose Absorbert dose av ioniserende stråling gray (Gy), 1 Gy = 1 J/kg absorbert energi
ekvivalentdose (tidl. doseekvivalent) Biologisk virkning av absorbert dose sievert (Sv), 1 Sv = 1 Gy = 1 joule/kg
eksposisjon Total ladning (eksposisjon) ved røntgen- eller gammastråling per masseenhet luft C/kg
kollektivdose Gjennomsnittlig ekvivalentdose multiplisert med antall personer som er bestrålt fra samme kilde mansievert (manSv)
radioaktivitet Antall desintegrasjoner (henfall) eller utsendte partikler per sekund i en bestemt stoffmengde becquerel (Bq)

Enheter og deres symboler brukt i tabell: joule = J, coulomb = C

Foreslå endring

Kommentarer

Har du spørsmål om artikkelen? Skriv her, så får du svar fra fagansvarlig eller redaktør.

Du må være logget inn for å kommentere.