Ras-protein, sentralt protein i en intracellulær signalvei som formidler signaler fra spesielle membranreseptorer (såkalte reseptor-tyrosinkinaser) til kjernen. Signalveien kan stimulere cellen til deling, og mutasjoner av ras-genet kan gi hyperaktivt ras-protein med ukontrollert celledeling til følge. Omtrent 30 % av alle kreftsvulster hos menneske har mutasjoner i ras-genet. Ras-genet ble først identifisert i en mutert, onkogen form i sarkomer (kreftsvulster) hos rotte, derav navnet. Ras-proteinet er medlem av en stor familie av GTP-bindende proteiner, hvis aktivitet reguleres av GTP (guanosintrifosfat) og GDP (guanosindifosfat). Ras-proteinet aktiveres ved binding av GTP, som imidlertid raskt hydrolyseres til GDP av ras-proteinet i kombinasjon med såkalte GTP-ase-aktiverende proteiner (GAP). Dermed inaktiveres ras-proteinet, inntil GDP skiftes ut med GTP igjen ved hjelp av andre proteiner. Se også signalformidling.