Signalformidling er prosessen for mottak og videre bearbeiding av signaler som en celle mottar fra andre celler. Signalene kan være hormoner sendt via blodbanen, lokale signalmolekyler avsendt fra nærliggende celler, transmittersubstanser frigjort fra nerveender eller molekyler bundet til overflaten av naboceller. Den mottakende cellen har reseptorer som binder signalmolekylene og utløser sett med reaksjoner inne i cellen, kalt intracellulære signalveier.Sluttreaksjonene kan være at cellen modulerer pågående aktivitet eller påbegynner ny aktivitet, som utskillelse av sekret, sammentrekning av muskulatur eller differensiering til mer moden celletype, at den setter i gang selvmordsprogrammet eller til å leve videre og eventuelt stimuleres til å dele seg.. Hele artikkelen