Reaginer er en tidligere brukt betegnelse på de komponentene i blodet som senere viste seg å være immunglobuliner av type IgE.