IgE

IgE.

IgE i membranen på mastceller reagerer med allergen. Dei substansane som utløyser den allergiske reaksjonen, blir frigjorde.

Av /Store medisinske leksikon ※.

IgE er ei forkorting for immunglobulin E, som er den av immunglobulinklassane som i særleg grad har noko å seie ved straksallergiske reaksjonar, også kalla Type 1-reaksjonar. Såkalla IgE-avhengig allergi omfattar luftvegsallergiar med pollenallergi, dyrehårsallergi og astma, matallergi, og i hud generell urticaria og kontakturticaria.

Den normale funksjonen til IgE som vi kjenner, er å verne mot infeksjon med ulike parasittar. IgE-nivået i blodserum kan ved slike infeksjonar auke mykje. Nokre sjeldne immunsvikttilstandar er også følgde av auka IgE-nivå, såkalla hyper-IgE-syndrom. Utanom dette er det ein individuell variasjon i nivået av IgE i blodet, bestemt både av arv og miljø.

Konsentrasjonen av IgE i blodet (serumnivået) er svært lågt i forhold til dei andre immunglobulinklassane.

Mekanisme

Utanom å flyte rundt i serum, er IgE bunde til overflata av mastceller og basofile granulocyttar. Når eit allergiframkallande agens (allergen), til dømes eit protein frå eit pollenkorn, festar seg til IgE-molekyl på celleoverflata slik at desse molekyla blir kopla saman, går det signal inn i cella. Dette fører til at det blir frigjort betennelsesframkallande stoff som histamin og prostaglandin frå desse cellene, og allergisymptom blir utløyste.

I diagnostikken

IgE er viktig i allergidiagnostikken. Totalnivået av IgE i serum, kalla total-IgE, er auka ved allergisk sjukdom og spesielt høgt ved atopisk eksem, men har lita diagnostisk betydning. Derimot er allergen-spesifikt IgE ein svært vanleg og viktig test ved allergi, og kan målast anten direkte i serum eller indirekte ved ein prikktest i huda.

I serumprøve har det no blitt mogleg å måle nivået av spesifikt IgE mot ulike proteinmolekyl i stoffet ein er allergisk mot (allergenet). Dette blir kalla komponentdiagnostikk, og aukar moglegheita for å seie kor stor risiko det er for kliniske symptom på allergi, og kor alvorlege symptoma kan vere.

Historikk

IgE blei oppdaga i 1966 av det japanske ekteparet Teruko Ishizaka (1926–2019) og Kimishige Ishizaka (1925–2018).

Les meir i Store norske leksikon

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg