Regresjonsterapi, metode innenfor alternativ behandling som går ut på å oppsøke og gjenoppleve traumatiske (og evt. andre) hendelser fra langt tilbake i livet, ofte fra tiden før en ble født eller et tidligere liv. Terapiformen forutsetter at en går inn i en lett transe, og at en tror på reinkarnasjon. Den har visse likhetspunkter med dianetikk, som også ser traumer fra tidligere liv som et hinder for menneskets utvikling mot autonomi og helhet. Regresjonsterapi ble lansert i Norge av Rune Amundsen, som i 1988 utga Døden er en del av livet.