Reinfeksjon, infeksjon på nytt, enten med en mikroorganisme man tidligere har vært infisert med, eller i et organ hvor man tidligere har hatt infeksjon.