Reinfeksjon betyr 'infeksjon på nytt', enten med en mikroorganisme man tidligere har vært infisert med, eller i et organ hvor man tidligere har hatt infeksjon.