Renovaskulær, som har med nyrekar å gjøre. Se også nyrearteriestenose.