PRI, tidligere kalt PTRA, ballongbehandling av nyrearteriestenose under røntgenveiledning og eventuell stentbehandling.