Retropulsjon, tendens til å gå eller falle bakover.