Retrosternal betyr bak brystbenet. Retrosternale smerter er smerter bak brystbenet, for eksempel ved hjerteinfarkt.