Rubeosis iridis, rødfarging av regnbuehinnen (iris), spesielt i den sentrale delen rundt pupillen. Tilstanden skyldes nydannede blodkar og sees oftest sekundært til netthinnesykdom forårsaket av diabetes mellitus eller annen sykdom i netthinnens kar, f.eks. trombosei øyets sentralvene. Ikke sjelden vil tilstanden utvikles videre til neovaskulært glaukom (se diabetisk retinopati).