Ryggmargssegment, kalles den tverrsnittsdel av ryggmargen som på hver side forbindes til en fremre og en bakre nerverot, og således gir opphav til en spinalnerve på hver side. Vi har 31 ryggmargssegmenter og et tilsvarende antall spinalnerver.