Sentralt antikolinergt syndrom er en forvirrings- og urotilstand som kan utløses av atropin, skopolamin (se også premedikasjon) og andre medikamenter (antikolinerge midler) som hemmer det parasympatiske nervesystemet. Problemene forsterkes hvis flere midler med antikolinerg effekt gis samtidig, noe man helst bør unngå. Behandlingen er injeksjon av motgiften fysostigmin.